روزنامه نگاران ايرانی، شماره سه

اين هم شماره سوم روزنامه "روزنامه نگاران ايرانی". موضوع اين شماره ميهمانی ايرانی بود و مطالبش را در وبلاگ رضا گنجی، آبچينوس، می‌توانيد ببينيد ضمن اين که خود رضا زحمت طراحی صفحه را هم کشيده، طبق معمول. برای پرينت گرفتن از کاغذ روزنامه هم می‌توانيد روی تصاوير کليک کنيد.نظرات

پست‌های پرطرفدار