روزنامه نگاران ايراني، شماره چهارم، سفر

اين هم نسخه‌ی کاغذی و قابل چاپ شماره‌ی چهارم "روزنامه نگاران ايرانی". موضوع اين شماره "سفر" بود که مطالبش رو هم می‌توانيد اينجا بخوانيد. کار طراحی صفحه را هم رضا گنجی، آبچينوس، انجام داده.نظرات

پست‌های پرطرفدار