جمعه برای زندگی

حالا همه چيز به کنار، احوال شما چطوره؟

اين هم "جمعه برای زندگی" اين هفته.

چند وقت پیش يکی به موبايلم زنگ زد که شما فلانی هستيد؟ يک اسم اسپانيایی. گفتم نه اشتباه گرفتيد. دوباره چند دقيقه بعدش زنگ زد که شما فلانی هستيد؟ گفتم باور کن اسم من اين چيزی نيست که تو می‌گويی. شايد يکی از شماره‌ها را اشتباه می‌گيری. باز رضايت نداد و برای بار سوم هم زنگ زد. باز هم همان سؤال و جواب‌ها تکرار شد. فردايش دوباره زنگ زد. گفتم حالا من که آن آدمی که دنبالش می‌‌گردی نيستم ولی اگر کاری ازم برمی‌آيد حاضرم برايت انجام بدهم. گفت آها ديدی خودتی. داشتم می‌مردم از خنده.

حالا گاهی اينجوری می‌شود.

خوب چون سه تا مطلب خواندنی برای "جمعه برای زندگی" هست بنابراين آن قسمت مربوط به بزن و برقصش را می‌گذارم که يک کمی از زندگی لذت ببريد.

يک اثر مشترک ايرانی - اتريشی – ارمنی برای‌تان می‌گذارم روی وبلاگ که گروه نوازندگانش عبارتند از نوازندگان ارکستر فيلارمونيک وين، ارکستر سنفونيک ايروان (ارمنستان) و خوانندگانش هم يکی‌شان شاهکار بينش پژوه است و يک خانمی که اسمش را نمی‌دانم. بقيه‌اش را نمی‌نويسم که خودتان بشنويد. نوازنده‌ها را ببينيد که چقدر به هيجان آمده‌اند. حالا در ضمن دو ماه ديگه يک کار تلويزيونی می‌بينيد توی اين وبلاگ که خواننده و نوازنده‌هايش دست کمی از اين حضرات ندارند. محصول داخلی همين وبلاگ است. اساسأ بامزه‌س. خلاصه از حالا آماده باشيد برای دو ماه ديگه. همينطور پيش برود فیلم سينمايی هم می‌بينيد اينجا.

و اما باقی مطالب:

ميم ميم: يادداشت‌های پراکنده از روزگاری که گذشت، قسمت سوم،

پرشين سعيد واققی: استقلال، چند هفته قبل از پایان فصل قهرمان خواهد شد؟

شيدا: موسيقی افريقا.
نظرات

پست‌های پرطرفدار