جمعه برای زندگی

اين هم از اين هفته و "جمعه برای زندگی".

کلی مطلب خواندنی برای "جمعه برای زندگی" امروز داريم ... بابا همين يک جمعه در هفته را آتش بس بدهيد به خودتان. آدم با خودش که رودرواسی نمی‌کند که. آدمی که خيلی رنج می‌کشد از همه چيز و همه کس در دنيا هرگز نمی‌تواند راهتمای خوبی برای ديگران باشد. رفاقتش هم همه‌اش می‌شود مايه‌ی ناراحتی دوستانش. با بهانه گرفتن نمی‌شود هيچ مشکلی را حل کرد. بيخود هم اشک و آه ديگران را درنياوريد. يک کمی به خودتان استراحت فکری بدهيد و بعد صاف برويد سراغ مشکل و راه حلش را پيدا کنيد. فرقی نمی‌کند کجای عالم باشيد. اگر اهل ناله کردن باشيد هر جای دنيا باشيد همينی هستيد که هستيد. تا خودتان هم تغيير نکنيد هيچ چيزی تغيير نمی‌کند. از فکر تغيير دنيا دربياييد، خودتان را تغيير بدهيد.

اين هم انرژی برای تغيير. اسم انرژی برای تغيير اين است: "سيدی منصور"، يعنی موفق باشی يا به زبان خودمانی‌اش، خوش باشی. اين که سعی کنيد خوش باشيد آنوقث فکرتان هم به کار می‌افتد. ناله که بکنيد فکرتان هم دنبال بدترين‌ها می‌رود. خيلی که غر بزنيد ديگر تحويل‌تان نمی‌گيرند ها ... گفته باشم ... برای اهل "جمعه برای زندگی" همين پايين متن آهنگ را هم نوشته‌ام. جناب‌شان صابر الرباعی هم که اهل کشور مغرب است می‌خواند.

خلاصه که با خودتان قرار بگذاريد از امروز تا هفته‌ی آينده‌ هر وقت داشتيد می‌رفتيد توی لاک خودتان و فيل‌تان ياد هندوستان غر زدن کرد ياد "جمعه برای زندگی" امروز بيفتيد و انرژی بگيريد. آنوقت دوباره آخر هفته‌ی بعد هم يکی ديگر می‌آيد و برای‌تان می‌خواند.


يا ... يا ... يا يا ... يا يا ... يا ... يا ... عيونی

الله الله يا بابا و السلام عليك يا بابا ، سيدی منصور يا بابا ونجيک نزور يا بابا

های های های أشهد بالله يا بابا، ما عشقت سواه يا بابا

جرح الحبيب، يا بابا، عليش صعيب، يا بابا ، وشحالی فيه، يا بابا، ملهوف عليک، يا بابا

ونجيک يا سيدی ونجيک يا سيدی، بشموع فی إيدی بشموع في إيدی

و النار فی قلبی و النار فی قلبی ، تحرق وريدی تحرق وريدی

الله الله يا بابا و السلام عليك يا بابا ، سيدی منصور، يا بابا ونجيک نزور، يا بابا

يای يای يای و کحيل العين يا بابا ، حلو الخدين يا بابا

حلو و مغرور، يا بابا ، وعيونه بحور، يا بابا ، و غرقت معاه، يا بابا

عذبنی أجفاه، يا بابا ، و كحيل العين، يا بابا ، أخذ قلبی البين، يا بابا

سيدی واسينی، سيدی واسينی ، إحكی و حاكينی، إحكی و حاكينی

صبّرلي حالی، صبّرلی حالی ، عاللی ناسينی عاللی ناسينی

الله الله يا بابا و السلام عليك يا بابا ، سيدی منصور يا بابا ونجيک نزور يا بابا

أشهد بالله يا بابا، ما عشقت سواه يا بابا

سيدی منصور يا بابا ونجيک النزور يا بابا

الله الله يا بابا و السلام عليك يا بابا ، سيدی منصور يا بابا ونجيک نزور يا بابا

و اما باقی مطالب:

پرشين سعيد واقفی: گيرستون چهارم،

ميم ميم : يادداشتهای پراكنده از روزگاری كه گذشت (2)،

ليلا از ملبورن: نقد فيلم - مسیری به سوی پیدا کردن خوشبختی،

معين: موسيقی رپ و امان از تنبلی،

شادی: به بچه‌هامون یاد بدیم

شيدا: آيو با صدای گرم و قوی.

نظرات

پست‌های پرطرفدار