جمعه برای زندگی

اين هم "جمعه برای زندگی" اين هفته که طبق معمول پر است از نوشته‌های متفاوت و بزن و برقص.

از اين هفته دو تا نويسنده‌ی جديد ديگر هم شروع کرده‌اند به نوشتن برای "جمعه برای زندگی". يکی‌شان يک خانم دکتری‌ست که استاد دانشگاه است در ايران و خاطراتش را می‌نويسد که حسابی خواندنی‌ست. نويسنده‌ی دوم هم ليلاست که يک بار دو هفته پيش نوشت و حالا ديگر به اهل "جمعه برای زندگی" ملحق شده. او نقد فيلم می‌نويسد. پرشين و حورا هم که مثل هميشه می‌نويسند. چند تا کار جديد ديگر هم به زودی می‌بينيد.

چون خواندنی‌های امروز زياد است بنابراين فقط موسيقی را معرفی می‌کنم. يادتان هست روز دوشنبه نوشته بودم پلنگ آقا موسيقی را معرفی کرده بود؟ رفتم موسيقی را پيدا کردم و حالا شما هم موسيقی عرب – افريقايی پلنگ آقا را می‌بينيد و می‌شنويد. اين موسيقی مربوط است به کشور مغرب که لابد باخبريد زبان دوم مردمش هم فرانسوی‌ست و همين است که پلنگ آقا موسيقی‌شان را می‌شناسد. خواننده هم شابا نبيل است ... يعنی واقعأ روز دوشنبه با اين موسیقی‌ آزمايشگاه را گذاشتيم روی سرمان، شما خود دانيد.

کلی لذت می‌بريد و آخر هفته‌تان از حالا ساخته می‌شود.و اما باقی مطالب:

ميم ميم : يادداشتهای پراكنده از روزگاری كه گذشت،

حورا دلاوری: فقط از خوبی‌هاش می‌گم،

ليلا از ملبورن: سه فيلم در يک نگاه در گلدن گلوب،

پرشين سعيد واقفی: هروله.


نظرات

پست‌های پرطرفدار