اندر فوايد دو خط تذکر

نوشته ی قبلي نتيجه اش ارسال يک نشاني بود. چند وقت پيش از ايسنا چند تا سؤال فرستاده بودند و من هم جواب دادم. اين هم آدرسش که اگر حوصله کرديد آن بخشي را که منتشر کرده اند بخوانيد

نظرات

پست‌های پرطرفدار