نوآم چامسکي

آدم که شاگرد نوآم چامسکي باشد طبيعتأ بايد دنيا را خيلي متفاوت تر از ما آدم های عادی ببيند و خيلي موشکافانه تر با هر پديده ای برخورد کند

رفته بودم يک سخنراني که همين الان تمام شد آن هم در يک جای کوچکي که کلي ها هم سر پا ايستاده بودند. آن کسي که سخنراني مي کرد شاگرد چامسکي بوده در "ام آی تي" و داشت درباره ی نقش جامعه در شکل گيری منطق آدم ها حرف مي زد. خيلي هم مسلط بود. اولش يک حرفي زد که همه افتادند به خنده. گفت نوآم بهترين معلم دنياست اما بدترين آدمي ست که ممکن است به عنوان استاد راهنما انتخابش کنيد چون هر چيزی که مي گوئيد يک چيز جديدتری تحويل تان مي دهد و يک وقت مي بينيد يک انبار کار اضافي ريخته روی سرتان که اصلأ معلوم نيست از کجا بايد شروع به انجام دادن شان کنيد. راستي کسي از ايراني ها شاگرد نوآم هست يا بوده؟

سخنراني که تمام شد آمديم بيرون ديدم يک نفر دارد به زور يک کاغذی را مي گذارد در يکي از قفسه های شيشه ای که مخصوص نقشه ی دانشگاه است. وقتي رفت از کاغذی که انداخته بود توی قفسه عکس گرفتم. هر کسي از هر راهي که پيدا مي کند نظرش را اعلام مي کند

عکس سخنران و آن کاغذ را ببينيد

نظرات

پست‌های پرطرفدار