درباره ی مقاله ی ايراني ها در نيچر

خوب به عبارتي زهي خيال باطل. وقتي داشتم مي نوشتم که مقاله ی آن سه تا ايراني در نيچر چاپ شده فکر مي کردم که همين حالا هم در ايران هستند اما علي - يکي از خوانندگان وبلاگ- لطف کرده و آدرس جايي را که اين ها در خارج از کشور دارند کار مي کنند را در کامنت خودش نوشته. اين هايي که مقاله ی نيچر را نوشته اند الان در هاروارد هستند
از قرار بايد متوجه مي شديم که آدم هايي در اين اندازه خيلي پيش از اين که فکرش را بکنيم مثل بقيه راهي خارج از کشور مي شوند. خوب همينقدرش هم که هموطن مان هستند و آم مقاله ی حسابي را چاپ کرده اند باز هم گلي به گوشه ی جمالشان. تشکر از علي به خاطر نشاني که نوشته بود

نظرات

پست‌های پرطرفدار