عميد زنجاني اشتباه کرد خيلي هم سخت
اين حرف ممکنه برای خيلي ها عجيب باشه اما به نظر من بايد از انتصاب يک روحاني به رياست دانشگاه تهران کاملأ استقبال کرد. اين اشتباه کليدی بود که رخ داد و اتفاقأ در تمام دوران پس از انقلاب هيچگاه مجالي برای رخ دادن اين اشتباه فراهم نشده بود. کساني که اين فکر را در ذهن آوردند که يک روحاني (آن هم يک روحاني تقريبأ محترم مثل عميد زنجاني) مي تواند يک مرکز علمي را بگرداند حالا بايد گرفتاری های غير سياسي آن را هم تحمل کنند. اصلأ هم داستان سياسي نيست، بيخود هم برايش صحن و سفره ی سياسي نچينيد. اين اشتباه مهلکي بود که حالا در دوره ی احمدی نژاد رخ داد. يک يادداشتي نوشته ام مفصل که احتمالأ فردا مي گذارمش روی وبلاگ ولي همين جا بگويم که از عميد زنجاني بايد تعجب کرد که چرا اين مقام را پذيرفته است

نظرات

پست‌های پرطرفدار