گلي به گوشه ی جمال صادرات غير نفتي
ديروز رفتم يک فروشگاهي برای خريد. صاحبان فروشگاه اعضای يک خانواده ی لبناني هستند. در بين قفسه ها چشمم به يک قفسه با چندين بسته خرمای بم افتاد. يک بسته خريدم. امروز که داشتم صبحانه مي خوردم و به سر و شکل بسته ی خرما نگاه مي کردم کلي چيزهای خنده دار ديدم. عکس شان را هم گرفتم که نگوييد سر خود از خودم حرف درآورده ام
عکس اول: اسم اين خرما به فارسي يک چيزی (رطب مضافتي جام شيرين بم) است و به انگليسي يک چيز ديگر(بستان ايران)، اگر هم اسم ها را ترجمه کنيد هيچکدام به هم شباهتي پيدا نمي کنند. گوشه ی سمت چپ با املای غلط انگليسي نوشته اند "اکسلنت" يعني عالي، زيرش هم به آلماني همين را نوشته اند. گوشه ی سمت راست به عربي نوشته اند "تمرالممتاز" که يعني خرمای عالي اما زيرش به انگليسي نوشته اند "خرمای هسته دار"!، آنوقت نه به فارسي، نه به عربي و نه به آلماني درباره ی هسته دار بودن خرما چيزی ننوشته اند، احتمالأ مهم نبوده که بقيه ی مصرف کنندگان بدانند، همينطور ناغافل نوش جان کنند دندانشان بشکند
عکس دوم: وزن بسته را به طور چاپي 800 گرم نوشته اند و مغازه دار استراليايي برای اين که شکايتي از طرف خريداران نشنود مجبور شده بسته را خودش وزن کند و روی آن بنويسد 600 گرم
عکس سوم: اطلاعات غذايي کنار بسته غلط املايي انگليسي دارد. کلسيم غلط نوشته شده، ريیوفلاوين (ويتامين ب2) هم غلط املايي دارد و هم غلط دستور زباني
ضمنأ، همان عکس اول را که ببينيد متوجه مي شويد روی بسته عکس يک بچه ای را هم گذاشته اند که من سردرنياوردم که چي، اما اگر منظورشان اين است که خرما برای بچه ها خوب است اقلأ يادشان باشد در کشورهايي ديگر کلي مواظبت مي کنند که غذايي که برای بچه ها توليد مي شود اطلاعات غذايي کاملي داشته باشد. اين خرمای چند زبانه ی چند منظوره از اين اطلاعات کاملأ مبراست
از روی اين بسته خرما مي شود فهميد خدا را شکر در ايران هنوز هم هر کسي کار خودش را انجام مي دهد، يک روز قيف نيست، يک روز حاجي نيست

نظرات

پست‌های پرطرفدار