چه سوالي مي پرسم واقعأ
مک فارلين با گذرنامه ی ايرلندی به ايران آمد و اسلحه و کيک و انجيل امضا شده ی ريگان را آورد. ديک چني مدت ها با گذرنامه ی کانادايي در قلب تهران در دفتر شرکت هاليبرتن مشغول کار اقتصادی-سياسي بود. آيت الله سيستاني ايراني است اما از قوانين شهروندی عراق استفاده مي کند و در آنجا ساکن است. علي لاريجاني متولد نجف است و طبق قوانين تابعيت مي تواند شهروند عراق هم محسوب بشود. فريدون زندی شهروند آلمان است اما در تيم ملي ايران بازی مي کند. مرحوم دکتر چمران ايراني بود اما شهروند لبنان هم بود، اگر همين هايي را که فعلأ در حکومت کاره ای هستند و مي شناسيم بشماريم تعداد آدم های دو شهروندی حکومت از هزار هم بالاتر مي رود. مهمتر از همه، امام رضا که در عراق به دنيا آمده بود بعدها به ايران آمد و همينجا ماندگار شد و حالا آنقدر که ايراني بودنش برای ما مانده، هيچکس درباره ی زادگاه عربي او حرفي نمي زند
حالا همه ی اين ها را بگذاريد کنار هم تا بفهميم اين اهل مجلس به چه مبنايي با اين کانديدای سوم احمدی نژاد مخالفت مي کنند؟ به جای اينکه بپرسند اين آدم اصلأ چيزی از نظر تخصصي درباره ی نفت و اقتصاد مي داند چسبيده اند به گرين کارت او و تابعيت انگليسي دخترش. مگر فرقي هم دارد؟ اين آدم اگر کارش را بلد باشد چه فرقي مي کند در کجا زندگي کرده يا بعدها مي خواهد زندگي کند؟ اصلأ برنامه اش برای صنعت نفت ايران چيست؟
نمايندگان مجلس ظاهرأ هر کاری که بلد نيستند اين يکي را هم بايد به نابلدي شان اضافه کرد که با اين اوصاف هرگز نمي توانند برای جامعه ی ايراني نمونه های خوبي از فرهنگ پذيری جهاني را به نمايش بگذارند، يعني مأمون عباسي هم از اين حضرات مترقي تر بوده که حاضر شده برود از يک تبعه ی کشور ديگر بخواهد که وارث تاج و تخت خلافتش باشد، ايضأ امام رضا هم در هزار سال پيش، جهاني تر از اين حضرات سال هزارو پانصد هجری قمری فکر مي کرده
همين رفتار نامتجانس با دنيای جديد، و حتي قديم، آن هم وقتي منشا رفتار از نمايندگان يک ملت سرچشمه مي گيرد باعث مي شود آدم های معمولي جامعه از ترس حرف اين و آن صبح تا شب پنهان زندگي کنند که گربه ی همسايه شاخشان نزند، هيچکش جرأت نکند بگويد حتي لباس نو خريده، و آنقدر همه چيز در خفا رخ بدهد که وقتي برملا مي شود آنقدر در خرابي فرو رفته که ديگر نمي شود کاری انجام داد
يعني در بين نمايندگان مجلس آدم باسواد هم پيدا نمي شود که برنامه ی عملي اين کانديداها را نقد کند و بعد رأی بدهد؟ چه سوالي مي پرسم واقعأ

نظرات

پست‌های پرطرفدار