اين ها جايزه مي دهند، ما هم جايزه مي دهيم
امروز يک ايميلي برايم آمد از بانک جهاني که از وجود يک جايزه ی علمي خبر بدهند اسم جايزه اين است: "جايزه بين الملي شيخ زايد برای محيط زيست". حيفم آمد خبرش را اعلام نکنم، به سه دليل
اول اينکه، اين جايزه که ارزش آن يک ميليون دلار است مي تواند به اشخاص يا سازمان هايي که برای بهبود وضعيت محيط زيست تلاش مي کنند و بخصوص در مورد زناني که در اين زمينه فعال هستند تعلق بگيرد که برای اهل محيط زيست در ايران مي تواند قابل توجه باشد
اما دليل دوم برای اين اعلام، اين حضرات اماراتي از برج و هتل سازی و راه اندازی شرکت هواپيمايي و شهر اينترنتي رد شده اند و حالا دارند جوايز محيط زيستي مي دهند. اين بزرگترين جايزه ی محيط زيستي جهان است و تقريبأ مي شود گفت نوبل محيط زيست محسوب مي شود. همين آقايان که به ظاهر بايد زنان را کالای دست دوم محسوب کنند اتفاقأ همين جايزه را به طور خاص برای زنان فعال در محيط زيست تعريف کرده اند. يعني فعلأ دارند تصوير خودشان را در دنيا درباره ی زنان بهبود مي دهند
اما دليل سوم، بالاغيرتأ اين ها جايزه مي گذارند برای چه کارهايي آنوقت ما در ايران جايزه مي گذاريم برای چه کارهايي! جايزه بگير اين اماراتي ها را با بوق و سلام و صلوات مي آورند، احتمالأ عکس تمام قدش را هم در روزنامه ها چاپ مي کنند، آنوقت از ترس جايزه بگير جايزه ی ما چند سالي است دم درب خانه ی يک آدمي شبانه روزی دو تا پليس کشيک مي دهد، به احتمال زياد هم برای دريافت جايزه بايد سر و روی خودش را با گوني بپوشاند و عينک دودی هم بزند بلکه شناخته نشود
حالا هي وقتي پايتان به دبي مي رسد بنشينيد با همسفرتان درد دل کنيد که اين ها تا سي سال پيش زير چادر زندگي مي کردند و مي آمدند از ايران گدايي مي کردند، حالا

نظرات

پست‌های پرطرفدار