بدعت های ناموزون
اول از همه اين که اهل دولت احمدی نژاد بنا را بر اين گذاشته اند که آدرس الکترونيکي و شماره تلفن قابل دسترسي خودشان را به مردم اعلام کنند در دنيای مدرن فعلي کار عجيبي نيست. هميشه بايد بشود با اهل دولت تماس گرفت. من به چشم خودم دو بار ماهاتير محمد نخست وزير سابق مالزی را ديدم که در حال سرک کشيدن به فروشگاه های برج های پتروناس در کوالالامپور بود و خيلي عادی هر کسي مي رفت با او چاق سلامتي مي کرد، تازه اين که مالزی جهان سومي است. اصل کار خوب است اما داستان از جای ديگری خراب است که آن موضوع تلفن ها را خنده دار جلوه مي دهد
اولأ چطور مي خواهند تلفن های مهم و غير مهم را از هم تشخيص بدهند. در راديو که کار مي کرديم کافي بود يک پزشک برای يک مصاحبه ی زنده به استوديو مي آمد از فرط تلفن زدن مجبور مي شديم گوشي را کنار بگذاريم تا زنگ نزند. دو سه نفر آدم با سرعت هم که کار مي کردند نمي توانستند ده تا از تلفن ها را انتخاب کنند که بشود بهشان جواب داد. حالا مثلأ وزير معرفي شده برای وزارت آموزش و پرورش با اين همه آدمي که با آموزش و پرورش سر و کار دارند چه کار مي تواند انجام بدهد. اصلأ خود شماره گرفتنش مصيبت مي شود تا برسد به حرف زدن و نتيجه گرفتن. در عالم واقع اين کار نشدني است. انگار که بخواهيد دانه های گندم يک مزرعه را يکي يکي بشماريد
دوم، مگر آقايان وزرا قرار است هر کاری را که تلفني از وجودش مطلع مي شوند حل کنند؟ پس تکليف آدم های بدون تلفن چه مي شود؟ لابد بروند صف بکشند کنار باجه ی تلفن يا پارتي بتراشند در مخابرات محلشان که شماره ی وزير را برايشان بگيرند. هيچ فکرش را کرده اند که چه اوضاعي درست مي کنند برای مردم؟ آمديم و يک نفر از روی بيکاری زنگ زد به شماره ی وزير و سوال بيهوده پرسيد يا بدتر، حرف رکيک زد، با او چه مي کنند؟ مي شود راه بيفتند مثل آدم های عادی به شکايت و شکايت کشي؟
يک وقتي در يکي از آژانس های هواپيمايي منتظر نشسته بودم که نوبتم بشود برای خريد بليط. ديدم سر و صدا به پا شد. رئيس آژانس به در و ديوار بد و بيراه مي گفت. آمد وسط جمعيت مشتريان با صدای لرزان از عصبانيت يک ورقه ی فکس دور و دراز نشان داد و سر فحش و ناسزا را باز کرد به دار و دسته ی رجوی. گفت از صبح تا شب مجبوريم دری وری های اين ها را که با فکس به همه جا مي فرستند بگيريم و بريزيم دور. ظاهرأ هر جايي که مثل آژانس های مسافرتي برای تبليغاتشان در خارج از کشور شماره ای اعلام مي کنند دار و دسته ی رجوی شروع مي کنند به فکس فرستادن به شماره های اعلام شده. دردسر که برای مردم از همه جا بي خبر درست مي کنند هيچ، تلفن و کاغذشان را هم تلف مي کنند. حالا اهل دولت آقای احمدی نژاد آمده اند ابروی شفافيت در اطلاع رساني را درست کنند زده اند صاف چشمش را هم از کار انداخته اند

نظرات

پست‌های پرطرفدار