محاسبه
بالا رفتن قيمت نفت باعث شده تا قيمت بنزين هم در استراليا هم بالا برود، البته اينجا جز به ضرورت کسي از ماشين شخصي استفاده نمي کند چون سيستم حمل و نقل عمومي به شدت منظم و قابل اعتماد است. اما حدس مي زنم اين گران شدن نفت برای ايران هم خبر ناخوشايندی باشد چون به هر حال کسری ی بنزين را از خارج تأمين مي کنند بنابراين بنزين بايد علي الاصول گرانتر بشود و در نتيجه همه چيز هم به همان نسبت گران تر. اگر صغرا کبرايم درست باشد احتمالأ اين پول افزايش قيمت نفت مردم را فقيرتر مي کند، و بايد گشت و ديد پس اين پولي که قرار بوده بيايد بر سر سفره ی مردم چه طور محاسبه شده؟

نظرات

پست‌های پرطرفدار