يك ايراني داريم ... اون هم نه
از ششم تا نهم سپتامبر يك همايشي به نام سمپوزيوم بين المللي رودخانه در بريزبن برگزار مي شه كه برگزار كنندگانش سازمان ملل و دولت كوئيتزلند هستند، يك كار رسانه اي كوچك هم به عهده ي من گذاشتن. توي بروشورها رو كه نگاه مي كردم ديدم از همه ي دنيا در اين همايش شركت دارن به جز ايران، مرحبا به وزارت نيرو كه هميشه همه جا حاضره كه غيبت كنه. البته يك ايراني هست ( كه مي شناسمش و خيلي هم پركاره) ولي از طرف استراليا شركت كرده، جالبه كه مقاله ش هم در مورد رودخانه ي فرات در عراقه
اسم و مقاله رو كه ديدم ياد اون جوكه افتادم كه به يك بابايي مي گن بلدي پيانو بزني؟ ميگه من كه نه اما يك داداشي دارم ... اون هم نه. حالا ما هم يك ايراني داريم ... اون هم نه

نظرات

پست‌های پرطرفدار