آن خواب نيمروزی
هفته ی پيش يک خبری از سايت فارسي بي بي سي سردرآورد و بلافاصله هم ناپديد شد. خبر مربوط به مزايای خواب نيمروزی بود. اين چند روزه هر چه گشتم که خود خبر را پيدا کنم برای لينک دادن پيدا نشد که نشد حتي در صفحه ی دانش و فن بي بي سي فارس هم اثری از آثارش نيست (تقصير خودم شد که همان روز لينکش را حفظ نکردم). اما برايم جالب شد، ما ايراني ها خودمان نزده مي رقصيم و خواب بعد از ظهر هم از آن رقص های بي ساز و آوازمان است که همه مان را به باد فنا داده، حالا وقتي هم که قرار است برايمان خبر علمي منتشر کنند باز هم سهممان از خبر علمي مي شود مزايای خواب نيمروزی (که همان بعد از نهار است). دست کم در اين مدت نزديک به سه سالي که من اينجا در استراليا هستم نشنيدم کسي به دنبال خواب نيمروزی باشد. کسي وقت ندارد که برود وسط روز بخوابد، اتفاقأ همه هم به ضرب و زور قهوه سعي مي کنند سطح هوشياري شان را بالا نگه دارند تا به کارهايشان برسند. حالا بعد از غذای چرب و گرم روزانه ی ايراني همراه با ماست يا دوغ، خبر مسرت بخش مزايای خواب نيمروزی هم چاشني بشود ديگر چيز دندانگيری ازمان نمي ماند. شما اين خبر را نديديد؟

نظرات

پست‌های پرطرفدار