فشار و بيرون زدگي
اينجا توي بريزبن يك مسجدي هست كه گردانندگانش عرب ها و پاكستاني ها هستند، تك و توك افريقايي هم جزو مراجعه كنندگانش هست اما همه ي كارها در دست همان عرب ها و پاكستاني هاست كه مردهايشان لباس هاي خفن عربي مي پوشند با ريش هاي عجيب بلند و زن ها با روبنده اين طرف و آن طرف مي روند، دو كلمه كه تاريخ اسلام خوانده باشيد با ديدن اين حضرات فكر مي كنيد نيم ساعت پيش از شعب ابي طالب آمده اند. مدت ها پيش شنيده بودم ورود تمام ابناء بشر به اين مسجد آزاد است الا ايراني ها، به رگ روزنامه نگاري ام خورد بروم و ببينم واقعأ ايراني ها را راه نميدهند يا نه. پرس و جو كردم ديدم درست بوده. ظاهرأ سال ها پيش مراسمي در مسجد بوده و خانم ها و آقايان ايراني هم با مدل اسلام از نوع ايراني و خيلي خوش تيپ رفته اند به مسجد. مراسم كه تمام مي شود مسؤل مسجد به ايراني ها مي گويد دفعه ي بعد كلاهتان هم اين طرف ها افتاد سراغش را نگيريد. البته هيچكس از ايراني ها هم بعد از اين واقعه ننشسته و هاي هاي گريه كند كه مثلأ اين بار را نديده بگيريد، اتفاقأ اين شده عامل تشخيص افتراقي ميان ايراني ها و بقيه ي مسلمان ها. اينجا مي گويند يا ايراني هستي يا مسجدي. آن فشاري كه جمهوري اسلامي براي فرستادن ايراني ها به بهشت مي آورد از اين طرف دنيا بيرون زده

نظرات

پست‌های پرطرفدار