سه هفته برای لاغرشدن - با احساسات‌تون کنار بياين

آدم وقتی به يک برنامه‌ی کاری متعهد ميشه بايد ياد بگيره انجام دادنش رو موکول نکنه به حال و روز روحيش. اين اولين قدم در پيشرفت در اون کاره.

روزی هزار تا خبر بد هست و گاهی آدم بابت اون خبرها دوست داره بشينه يک ماه غصه بخوره. منتها زندگی متوقف نشده و تا وقتی خودتون نخواين از چرخه‌ی زندگی بيرون بياين هيچ نيرویی نمی‌تونه شما رو از اون چرخه کنار بذاره.

اگه برای کارهای بزرگ‌تر هم می‌خواين تمرين کنين بهترين راهش همينه که ببينين با يک تعهد کوتاه مدت چقدر کنار ميان.

قراره سه هفته ورزش کنين. اگه همين رو انجام دادين اونوقت می‌تونين کارهای بزرگ‌تر رو هم انجام بدين. اگه همين رو با حرف ديگران و احساساتی شدن کنار گذاشتين اونوقت به خودتون مجال دادين که از زير هر کاری در برين. احساس‌تون رو کنترل کنين و از سدی که ممکنه براتون ساخته باشه عبور کنين.

آدم از خودش شروع می‌کنه که اختيارش رو داره. اگه حالتون گرفته‌س يک کمی موسيقی بشنوين و بعد راه بيفتين. با غم و غصه و بهانه تراشيدن برای خودتون فقط خودتون از نشاط می‌افتين. دنيا هم هيچ تکونی نمی‌خوره. با غصه خوردن نميشه کاری از پيش برد.

بلند شيد بريد ورزش کنيد برای 45 دقیقه و بعد غذای سالم و ساده بخورين. بايد از همينجا تغيير کردن رو شروع کنين.

نظرات

پست‌های پرطرفدار