سه هفته برای لاغرشدن - باموسيقی ورزش کنيد

حالا خيلی هم دينداريد و موسيقی هم گوش نمی‌کنيد اما خدا هم خوشش نمی‌آيد که بيحال يک جايی افتاده باشيد و به ديگران نق بزنيد. اگر هم در قسمت اهل موسيقی هستيد که اصولن خيلی هم خوش آمديد.

با موسيقی ورزش کنيد. ولو که نمی‌شود توی خانه‌تان با صدای بلند موسيقی بشنويد يک گوشی بگذاريد توی گوش‌تان و با همان ريتم موسيقی تند ورزش کنيد. در فکر کائنات هم نباشيد. آن بالا خودشان دارند می‌زنند و می‌رقصند.

حالا لابد يک عده‌ای هم هستند که تا به حال با يک شيشه عسل هم نمی‌شد خوردشان بعد حالا روی‌شان نمی‌شود بروند موسيقی بگذارند و شروع کنند به ورزش کردن. خوب درست همينجاست که آدم شروع می‌کند به تغيير کردن. بابا تغيير کردن که با قرص و دوا خوردن درست نميشه. اصلن با همين ورزش و موسيقی همه را غافلگير کنيد. کلی همه را خوشحال می‌کنيد که می‌بينيد روحيه‌ی شاد پيدا کرديد و داريد ورزش می‌کنيد.

ناغافل که شب نشستيد يک جايی بعد از خودتان خواستيد خجالت بکشيد که اين چه کاری بود من کردم زودی برگرديد بياييد همين نوشته‌ها را بخوانيد و دست از خجالت کشيدن برداريد. مدال بهتان نمی‌دهند که بيحال و خجالتزده نشسته باشيد و چاق بشويد. برعکس، بهتان مدال می‌دهند که خودتان و ديگران را سرحال آورديد.

اصلن فکر اينکه حالا من پاشم موسيقی بذارم و برقصم و ورزش کنم مردم چی ميگن نباشيد. خوبه واقعن مريض بيفتيد يک جايي هی مردم نگاه‌تان کنند هی دل بسوزانند برای‌تان؟

بيخود وقت تلف نکنيد که عمرتان به همين چاقی می‌گذرد. فکر کنيد آی برم لباسی رو که دوست داشتم بخرم اما اندازه‌م نبود می‌خرم. به همين سادگی.

اين هم موسيقی برای اين که خجالت‌تان بريزد.

نظرات

پست‌های پرطرفدار