سه هفته برای لاغرشدن - به زندگيتون نشاط بدين

آی بدو بدو ... ويدئوها را درست کردم ... اشکال از بلاگر بود که درست شد منتها با ورزشکار جماعت نميشه درافتاد ... درستش کردم ...

حالا اين‌ها به کنار. ورزش کرديد؟ من که نيستم بهتون بگم ورزش کنيد که. قدم اولش اينه که خودتون آقابالاسر خودتون بشين. بدون اين که کسی ازتون بخواد و فقط و فقط به خاطر خودتون بايد تصميم بگيرين که راه بيفتين. اعتماد بنفس داشته باشین. خجالت هم نکشین. اگه تا به حال ورزش نکردين يا لباس ورزشی نپوشيدين يا حتی اگه از هيکل خودتون توی لباس ورزشی خوشتون نمياد نشينين بگين ولش کن. راهش همينه که با همين سه هفته شروع کنين. خيلی‌های ديگه هم دارن با شما ورزش می‌کنن. اين خودتون هستين که به زندگی‌تون نشاط ميدين. منتظر ديگران نباشین.

درباره‌ی خودتون و اين يکی دو روزی که ورزش کردين بنويسين که همه از احوال همديگه باخبر بشيم.

ببينيد ... تمارض نکنيد. ادا و اصول هم درنيارين. فکر اين که من خيلی اهل کتاب خوندن هستم بهم نمياد ورزش کنم، اين هم نداريم. اگه تا به حال منتظر بودين يکی بياد نازتون رو بکشه حالا دیگه منتظر نباشين. خودتون بايد راه بيفتين. خودتون الگوی خودتو بشين. اراده کنين. برای 45 دقيقه ورزش در روز اراده کردن خيلی نبايد کار سختی باشه. می‌فهمم يک کمی ممکنه تازگی داشته باشه براتون ولی بعد که راه افتادين و از تصميمی که گرفتين خوشتون اومد اونوقت تازه لذت می‌برين و می‌افتين به انجام دادن کارهای عقب افتاده‌تون.

بيخود معطل نکنين. همين الان ورزش کردن رو شروع کنین.

اين هم موسیقی امروز. باز دوباره هم ميام و می‌نويسم که فکر نکنين اين سه هفته رو ميشه به تنبلی گذروند. آدم بايد دلش بخواد خوش باشه که بتونه خوش باشه وگرنه با اصرار و زور نميشه به کسی خوش گذروند. خودتون رو توی آيينه نگاه کنين بعد اونوقت سه هفته بعد هم باز خودتون رو نگاه کنين ببيين چقدر تغيير کردين.

دنيا جای خوبيه و توی بدترين شرايط هم ميشه از زندگی لذت برد ... توی اين سه هفته به هيچکدوم از گرفتاری‌های خودتون فکر نکنين ... سه هفته آتش بس بدين به خودتون ... تمرين کنين که به کاری که از دستتون برمياد فکر کنين ... اگه نميشه همه‌ی مشکلات عالم رو حل کرد ولی ميشه خوش تيپ‌تر شد که خيلی هم خوبه ... از هيچ کسی هم نگذشته ... تازه اونوقت اونقدر انرژی پيدا می‌کنين که خيلی از مشکلات ديگه رو هم حل کنين ...

بازم ميام می‌نويسم. ورزش کنين و از خودتون بنويسين که ديگران باخبر بشن ازتون ... سه هفته ورزش و نشاط ...

نظرات

پست‌های پرطرفدار