سه هفته برای لاغرشدن - اعتماد بنفس داشته باشين

طبيعيه که وقتی آدم شروع می‌کنه به ورزش کردن ممکنه اون چند روز اول يک کمی درد عضلانی داشته باشه. تازه ممکنه. حتی ورزشکارها هم اگه تمرين شديد داشته باشن اونقدرها هم راحت از پسش برنميان. بنابراين بنده و جنابعالی که الان تازه دعوت شديم به تيم ملی يک کمی ممکنه گرفتاری‌مون بیشتر باشه.

الان که يک کمی پاتون درد گرفته نشينين روضه بخونين که حالا ورزش کردنمون چی بود؟ طاقت بيارين. غر بزنين ولی توی کامنت‌ها. نشينين برای دور و اطرافيان‌تون غر بزنين. اگه زورتون می‌رسه اونا رو هم راه بندازين بيان باهاتون ورزش کنن. سه هفته ديگه که حسابی اومدين روی فرم اونوقت تازه حالش رو می‌برين.

من هر روز ورزش می‌کنم چون از نون شب هم واجب‌تر شده برام. منتهای مراتب از پريروز برای اين که بعدن نگم خودم همه رو راه انداختم بعدش زودی رفتم نشستم توی خونه از عصر که از دانشگاه رفتم تا وقتی داشتن باشگاه رو می‌بستن داشتم ورزش می‌کردم. همين روزهاست استخدامم می‌کنن توی باشگاه.

خوب حالا انصافن شيرينی که نخوردين؟ کسی که دور و برتون نيست که لجبازی کنين چون بهتون گفته نخورين شما بخورين. سيگار هم به همچنين. من می‌دونم توی نيمکره شمالی سرده ... کاکا شده منفی هفتاد درجه ... ولک اصلن قالب يخ می‌باره از آسمون ... من که می‌دونم کاکا اين لاف آخری با منفی هفتاد درجه کار ميده دستتون ولی برو ورزش کن، من خودم مال خوزستانم می‌دونم منفی هفتاد درجه يعنی 5 درجه زير صفر. حالا رفيقيم با هم ديگه 20 درجه زير صفر، ولی خدا رو کولت منفی هفتاد درجه اصلن جا نمی‌گيره. بهانه نيار ...

لازم نيست وزنه هشتاد کيلويی با يه دست بزنی .. می‌ميری ها، گفته باشم ... همين روزی 45 دقيقه بدو بسه. هفته ديگه می‌خوايم بريم توی وزنه ... با ری‌بن ...

برای اين که فکر نکنين فقط ميشه با موسيقی غربی ورزش کرد امروز بندری گذاشتم برای ورزش ... فکر اون دنيا نباشين گناهش گردن خوزستانی‌ها

بلد نيستين بندری برقصين؟ خوب ياد می‌گيرين. کاری نداره که. برای اين که خجالت‌تون بريزه بپرين يک شال پيدا کنين ببندين دور کمرتون ... يعنی چی که از ما گذشته؟ ... از هيچ کسی هيچ چيزی نگذشته ... بهانه نتراشين برای خودتون که تنبلی کنين ...

برای ورزش کردن نبايد بيشتر از اين منتظر باشين. ورزش کردن به همه مياد. برای خودتون بهانه درست نکنين. به جای قرص و دوا خوردن ورزش کنين بعد می‌بينين چقدر فرق کردين.

فکر گرفتاری‌هاتون رو هم نکنين. روحيه‌تون که درست بشه راه می‌افتين مشکلات‌تون رو هم حل می‌کنين.

لطفن درنرين از نوشتن رکورد. خودتون بعد از سه هفته که ميان همين‌ها رو می‌خونين کلی انرژی می‌گيرين. کلی‌ها دارن با شما ورزش می‌کنن. جدی جدی تنها نيستين.

حالا امروز موسيقی ورزش مهمون خوزستانی‌ها ...

بريم ... بريم ...

نظرات

پست‌های پرطرفدار