Radio NetworkPlus

در اين چند سالی‌ که از کنفرانس جهانی زمين در ريودوژانيرو گذشته گروه‌های مختلفی از بين اهل رسانه دارند سعی می‌کنند با امکانات مختلف رسانه‌ای در مورد حفظ محيط زيست با مردم حرف بزنند. قسمت عمده‌ی اين کارها هم در کشورهای جهان سوم انجام می‌شود که اصولن درگيری‌های سياسی‌اش هم زياد است منتها در يک جاهايی که دولت‌ها در جهان سوم عقل‌شان رسيده و اجازه‌ی کارهای رسانه‌ای متفاوت داده‌اند وضع اقتصادی مردم هم بهتر شده. دليلش اين بوده که رسانه‌ای‌ها مجال پيدا کرده‌اند درباره‌ی گردشگری طبيعی حرف بزنند و فرهنگ عمومی را تحت الشعاع قرار بدهند، ساز و آواز و رقص و نمايش و خيلی چيزهای ديگر و نتيجه‌اش سرازير شدن گردشگر به آن کشورها بوده. ايران سهمی در گردشگری طبيعی جهانی ندارد و دليلش گرفتاری‌هايی‌ست که حکومت با ايرانی‌ها و خارجی‌ها دارد. در واقع گردشگری با دعوا و گشت امر به معروف جور درنمی‌آيد. واقعن توضيح واضحات است. منتها تجربه‌ی کار رسانه‌ای را می‌شود به هر حال به دست آورد و الان هم دوران گوتنبرگ و برادران لومير و مارکونی نيست که ابزارهای رسانه‌ای محدود و ابتدايی باشند.

از حدود 10 سال پيش من و يک گروهی از دوستان رسانه‌ای‌ام که می‌شود گفت 50 نفريم برای بعضی از اين پروژه‌های بين المللی آموزش محيط زيست کار می‌کنيم و سعی می‌کنيم راه‌های تازه‌ای برای حرف زدن درباره‌ی موضوع حفظ محيط زيست پيدا کنيم. محيط زيست هم يک موضوع جهانی‌ست و فرقی ندارد برای کجا داريد کار می‌کنيد چون دست آخر همه‌اش در همين کره زمين محصول می‌دهد.

حالا يکی از کارهای تازه در اينباره همين چيزی‌ست که منبعد مرتب می‌شنويد. اسمش Radio NetworkPlus است و يک راديوی فرهنگی- گردشگری‌ست و کم‌کم آدم‌هايش را هم خواهيد شناخت که از کدام کشورها هستند. بهشان پيشنهاد کردم برنامه‌های راديويی جمعی درست کنيم و بعد توی سايت‌های مختلف (با اجازه رسمی گرفتن) آن را منتشر کنيم. قرار است تدوين گزارش‌ها با من باشد و بقيه حضرات گزارش‌ها را تهيه کنند. اين چيزی که امروز می‌شنويد مربوط است به دو تا گزارشگر که در کشورهای خودشان آدم‌های شناخته شده‌ای هستند.

بعضی از اين تجربه‌ها را هم آورده‌ام در شکل ايرانی‌اش دارم توی همين وبلاگ انجام می‌دهم منتها رويکردهای متفاوتی دارند که هر هفته داريد می‌بينيد و می‌شنويد و می‌خوانيد.

حالا اين اولين برنامه به زبان انگليسی‌ست و منبعد گزارش‌های خيلی بهتری می‌شنويد.


Capturing the spirit of saving nature is a hard task, creating an image that makes people convinced natural resources are fragile is even harder. We, group of science/environmental journalists and professionals try to shine the light a little on this global effort. Making that real, we are practicing different ways of communication to encourage people from different cultures sharing their ideas and listening to each other

All we know is there are several options integrating the culture and history of nations enough close to others to aim conservation of nature. The best is encouraging public to live a life. And that will happen only if there is a place to live. For now it is only Earth. Without Earth there is no life. Radio NetworkPlus is the result of a journalistic effort to use blogsphere for encourage saving nature and then saving life, all through culture

All rights reserved
for

نظرات

پست‌های پرطرفدار