به انتخاب الهام

تا به حال داستان‌های مختلفی را از قلم نويسندگان ايرانی و غير ايرانی و با صدای دوستانم در بريزبن شنيده‌ايد. معمولن انتخاب داستان‌ها به عهده‌ی دوستانم بوده و همين شده که تنوع قابل قبولی از داستان‌ها در وبلاگ فراهم شده. من فقط تدوين راديويی‌شان را انجام داده‌ام.

حالا يک مجموعه‌ی جديد راديويی ديگر هم اضافه شده که اسم آن " به انتخاب الهام" است چون الهام نوبرانی داستان‌ها را انتخاب می‌کند و می‌‌خواندشان. توضيح اين که داستان به قلم چه کسی‌ست را هم از زبان الهام می‌شنويد.

به نظرم خيلی از داستان‌های اين مجموعه برای‌تان جالب باشد.


تمام حقوق گفتار اين اثر متعلق به الهام نوبرانی و تمام حقوق تدوين راديويی آن به همايون خيری تعلق دارد.

استفاده از اين اثر بدون اجازه ممنوع است.

نظرات

پست‌های پرطرفدار