جمعه برای زندگی


به نظرم "جمعه برای زندگی" دارد بين المللی می‌شود. يعنی دست آخر اگر به من باشد، که هست، يک کاری می‌کنم که "جمعه برای زندگی" به تنهايی بشود موضوع گفتگوی هفتگی آدم‌های اين طرف و آن طرف دنيا. حالا يک کمی تأمل کنيد خودتان می‌بينيد.

يکی از دوستان استراليايی‌ام که يک وقتی هم اتاقی بوديم دو سال پيش با يک دختر سنگاپوری ازدواج کرد. هر دوی‌شان دکتر شيمی هستند. به پسر يعنی Brendan که حالا پدر شده گفتم درباره‌ی ازدواجت بنويس برای "جمعه برای زندگی". يک کمی من و من کرد و بعد قبول کرد که بنويسد. امروز نوشته‌اش را گذاشته‌ام برای "جمعه برای زندگی" که يک کمی بامزه‌گی‌های ازدواج دوفرهنگی را از قلم خودش بخوانيد. گاهی که تعريف اتفاقات را می‌شنيديم کلی می‌خنديديم، حالا خودش همان‌ها را نوشته که شما هم سهيم بشويد.

يک دوست ديگرم، Katiana، که روزنامه نگار حوزه‌ی محيط زيست در کستاريکاست و در چند ماه گذشته مرتب برای "جمعه برای زندگی" نوشته می‌گفت رفته به يکی از مسئولان بخش گردشگری کستاريکا گفته خوب است روزهای جمعه يک چيزی شبيه به "جمعه برای زندگی" راه بيندازيم و سايت دولتی گردشگری کستاريکا را روزهای جمعه تغييرش بدهيم. از قرار که بدشان نيامده و همين روزهاست که "جمعه برای زندگی" خواهر خوانده هم پيدا کند.

کم‌کم توی وبلاگستان فارسی هم راهش می‌اندازيم که جمعه‌ها شايد يک کمی همه با هم خوشگذرانی کنيم. يک کمی تأمل کنيد. آن هم راه می‌افتد.

خوب،


Please join me in welcoming Brendan Wilkinson and Katiana Murillo to the "Friday" page


اين هم موسيقی "جمعه برای زندگی" که اگر اهلش باشيد الان ديگر روی صندلی‌تان بند نمی‌شويد.

و نويسندگان امروز:

Brendan Wilkinson: My cross-cultural adventure

زهرا: تعطيلات ورزشی

Katiana Murillo: Ara Macao, a bird that cannot go unnoticed

پرشين سعيد واقفی: ليگ فوتبال ايران، چهار نما و وضعيت

نظرات

پست‌های پرطرفدار