جمعه برای زندگی

خوب حالا البته به خودتان مربوط است که اين جمعه‌تان را با چه جور موسيقی شروع می‌کنيد. ولی من جای شما باشم اين هفته سر صبحی اين چيزی را می‌شنوم که گذاشتم اين پايين. نگران نباشيد آسمان به زمين نمی‌آيد با چند دقيقه خوشحالي شما. ناگفته نماند که با اين چيزی که می‌شنويد کار کردن برای چند دقيقه تعطيل می‌شود، يعنی عجالتأ من باشم که اينطور می‌شود.

خيلی هم که اهل سياست باشيد باز خيال‌تان جمع دنيای سياست همان سر جای قبلی‌اش می‌ماند که شما بعد دوباره برويد و مشغول بحث درباره‌اش بشويد.

اما ... سر صبحی آدم حالش خوب می‌شود واقعأ.


نظرات

پست‌های پرطرفدار