جمعه برای زندگي در اکوادور

من يک وقتی يک نوازنده‌ی مکزيکی ديدم که هنوز انگار توی خواب ديده بودمش. يک استاديوم آدم را به هيجان آورد. اسم اين آدم Flaco Jiménez بود که به لهجه‌ی مکزيکی می‌شود "فلاکو خيمه نز". فلاکو معروف‌ترين آکاردئون نواز مکزيک است و حالا خيلی‌ها در امريکای جنوبی به سبک او آکوردئون نوازی می‌کنند. مثل اين گروه اکوادوری که حالا خودتان می‌بينيد با سبک فلاکو چه کار می‌‌کنند ...

اما يک دستورالعمل که حالش را حسابی ببريد.

پنجه‌های دست راست‌تان را بگذاريد روی سينه‌تان و دست چپ‌تان را تقريبأ باز کنيد. بعد همينطور با موسيقی با قدم‌های کوتاه سه قدم برويد چپ بعد سه قدم بياييد راست، بعد دو قدم جلو و دو قدم عقب. از من می‌شنويد صدايش را بگذاريد روی 45، بعد کم‌کم خودتان باقی‌‌اش را ادامه می‌‌دهيد.

فلاکو نوازی اکوادوری روز جمعه‌تان را می‌سازد.

نظرات

پست‌های پرطرفدار