هفت روز هفته

روز اول. جمهوری اسلامی دارد اشتباه می‌کند.

روز دوم. جمهوری اسلامی دارد اشتباه می‌کند.

روز سوم. جمهوری اسلامی دارد اشتباه می‌کند.

روز چهارم. جمهوری اسلامی دارد اشتباه می‌کند.

روز پنجم. جمهوری اسلامی دارد اشتباه می‌کند.

روز ششم. جمهوری اسلامی دارد اشتباه می‌کند.

و روز هفتم. جمهوری اسلامی دارد اشتباه می‌کند. ديشب تمام چيزهايی را که برای هفت روز هفته نوشته بودم پاک کردم. فقط و فقط به خاطر جمله‌ای که از زبان يک آدمی شنيدم که می‌نويسمش. "من سياسی نيستم و کاری هم به سياست ندارم". می‌دانيد اين جمله را چه کسی گفت؟ شهرام شب پره. همين آدمی که به قول خودش که ديشب می‌گفت از 16 سالگی همه‌اش آواز خوانده و حالا که 60 سال و 4 ماهش است هنوز هم دارد می‌خواند و کيست که نداند که بخشی‌ از قر دادن‌های جوان‌ها و شادی کردن‌شان در 44 سال گذشته مديون همين آدم است. لازم نيست آدم همه‌اش چلوکباب سلطانی بخورد که بگويد يک چيزی خوردم، گاهی يک تکه‌ی کوچک شکلات هم آدم را تا يک جایي نگه می‌دارد.

شهرام آمده بود بريزبن برای کنسرت. نه شعار سياسی در کار بود، نه حرفی از اين که کی بد است کی خوب است. به کی برويد رأی بدهيد يا کدام راديو و تلويزيون را بشنويد و ببينيد. از دقيقه‌ی اول هی خواند و خواند و همه قر دادند تا وقتی که رفت. دلم هم سوخت برايش چون صدايش گرفته بود و چون خودش همان اول گفت که صدايش گرفته ديگر نمی‌توانست لب‌خوانی هم بکند.

من همه‌ی اين روزها منتظر بودم که اين شهرام شب‌پره‌ای که من از بچگی هم صدايش را شنيدم حالا که بيايد و بخواند من يکی بايد چهار بار لباسم را از زور خيس عرق شدن عوض کنم. اما همان يک جمله‌ای که گفت اصلأ حس و حالم رفت به کلی. ديدم اصلأ اين بابا جايش اينجا نيست وسط چهار صد نفر آدم، جايش وسط جوان‌هاست در ايران. جايش توی ايران است که صد‌ هزار تا جوان و نوجوان با خواندن اين آدم چهار پنج ساعت خوش باشند.

اگر جمهوری اسلامی از نقد شدن سياست‌هايش هراس دارد، اين بابا و خيلی‌های ديگر شبيه به او اصلأ عين بی سياستی هستند دست بر قضا.

جمهوری اسلامی دارد اشتباه می‌کند که راه اين‌ها را بسته و راه قاچاقچی‌ها و مواد فروش‌ها را باز گذاشته. کدام آدم 60 ساله‌ای را در همان دم و دستگاه جمهوری اسلامی سراغ داريد که بتواند صد متر راه برود و مجبور به نشستن نشود؟ اين آدم 44 سال است همه‌اش دارد قر می‌دهد و سه چهار نسل را قرانده. خوب يک حکومت چه طور می‌تواند يک آدمی درست کند که تا 60 سالگی‌اش هم انرژی بدهد به جوان‌هايش و جست و خيز کند و همه را از جا بکند؟

جمهوری اسلامی دارد اشتباه می‌کند که اين‌ها به زبان آمده‌اند که اهل سياست نيستند و باز جمهوری اسلامی دست برنمی‌دارد که نبايد اين همه عرصه را بر جوان‌ها تنگ کند.

جای اين شهرام شب پره توی ايران است که برای يک استاديوم پر از جوان آواز بخواند و همه بزنند و برقصند و کائنات را هم برقصانند.

جمهوری اسلامی دارد اشتباه می‌کند.نظرات

پست‌های پرطرفدار