جمعه برای زندگی

حالا شما رو می‌برم افريقای جنوبی که صدای Jonny Clegg را بشنويد. درست همان جايی که من همين آهنگ را شنيدم. اين را نوشته بودم خيلی پيش که، تنها خواننده‌ی سفيد پوستی که در افريقای جنوبی به زبان Zulu که زبان بوميان افريقای جنوبی‌ست می‌خواند همين Johnny Clegg است. اين خانمی هم که همخواني می‌کند اسمش مانتيسا سانگا هست که به او می‌گويند خواهر Johnny. مانتيسا فقط سه هفته بزرگتر است.

و اما ... ريتم موسيقي را که داريد؟ ... آهان ... يعني‌ لازم به توضيح است؟ ... مانتيسا را که می‌بينيد که؟

نظرات

پست‌های پرطرفدار