گزارش جزئيات

به قول رضا مارمولک از بس که به زور همه را مي‌خواهند بفرستند بهشت دارد از آن طرف جهنم مي‌زند بيرون.

يکی از دوستانم تصوير اين اطلاعيه وزارت نفت را فرستاده برايم. حيفم آمد نبينيد.

لابد چند وقت ديگر مسئولان مربوطه صبح به صبح گزارش وضعيت شب قبل با ذکر جزئيات را هم از پرسنل ادارات‌شان مي‌گيرند که حساب همه چيز را داشته باشند.

ضمنأ يادتان هست قبلأ آرم شرکت ملي نفت ايران نيمرخ يک شير نشسته بود با يک مشعل؟ حالا آدم به آرم وزارت نفت که نگاه مي‌کند انگار طراح محترم رفته است پشت شير مربوطه ايستاده و نقش شير را از قسمت باسن طراحی کرده. آرمي شده واقعأ!

خلاصه که انصافأ از همه‌ی ابعاد دارد از آن طرف جهنم مي‌زند بيرون؟


نظرات

پست‌های پرطرفدار