آقای ابطحي! حق داريد
کاش اين آقای ابطحي دو سه تا وبلاگ ديگر هم داشت، اقلأ بيشتر مي نوشت و ما خوانندگان وبلاگش را بيشتر با ديدگاه های خودش آشنا مي کرد. کمترين لطفش اين بود که بيشتر مي فهميديم کاربردهای شعار ملي" ای ايران، ای مرز پر گهر" تا کجا مي تواند ادامه داشته باشه
اين را از نوشته ی جديد آقای ابطحي کپي کرده ام که نوشته اند: "کاش لا اقل در بیانیه ی پایانی سفر، حداقل اشاره ی مختصری می شد به این که جزایر سه گانه ی ایرانی، به روایت سوریه نیز ایرانی است". واقعأ که!. من نه از احمدی نژاد و دار و دسته اش دفاع مي کنم که اساسأ قابل دفاع هم نيستند و نه به حسن نيت اصلاح طلب هايي از مدل ابطحي اعتماد دارم. چرا؟
از اول انقلاب تا امروز به نظرم صد بار مقامات جمهوری اسلامي و سوريه با هم ديدار کرده اند. حتي در دوره ی جنگ با عراق هم سوريه مدافع استراتژيک ايران بود. خاتمي هم به عنوان رئيس جمهور اصلاح طلب به سوريه سفر کرد و به قول خود اين آقای ابطحي، که جايي نوشته بود، خاتمي در زيارت خودش از اماکن مذهبي در سوريه هم برای همراهانش روضه خوانده بود. اما در تمام اين دوره ها هيچ وقت سوريه نم پس نداد که در بيانيه های رسمي دو جانبه يا حتي در بيانيه های کشورهای عضو جامعه ی عرب که مداوم ايران را به خاطر جزاير سه گانه محکوم مي کردند از ايران و حق حاکميتش بر جزاير سه گانه دفاع کنه. حالا آقای ابطحي دارد اين انتظار بيست و هفت ساله را از احمدی نژاد مطالبه مي کند
آقای ابطحي! شما اگر لالايي بلدید چرا خودتان خوابتان نمي برد؟ يعني اين وبلاگتان با روزنامه ی کيهان فرقي ندارد که هر قانون و قاعده ای رو به نفع خودتان تفسير مي کنيد؟
آقای ابطحي! من باورم شده که نمي شود به اين زودي ها نتايج بي خردی شما اصلاح طلب ها را نشان داد به اين مردم بيچاره، به خصوص که در پرتو وجود آدم های بي مايه ی سياسي مثل احمدی نژاد به هر حال بعضي ها دست آخر در تأئيد دوره های قبلي که شما هم جزوشان بوديد مي گويند خدا پدر آن قبرکن اولي را بيامرزد، اما آقای ابطحي اين نوشته هاتان را داريد در قرن بيست و يکم مي نويسيد. نه عمر جمهوری اسلامي آنقدر بوده که کسي شما و قبلي ها را يادش نيايد و نه نامه ها و نوشته ها را با اسب اين طرف و آن طرف مي برند که خبر نوشته ی شما بعد از سال ها به ديگران برسد. چطور يادتان نيامده بود همين گلايه را از خاتمي هم بکنيد که چرا سوريه هيچ وقت حق حاکميت ايران را بر جزاير سه گانه به رسميت نشناخت و اتفاقأ زير همه ی بيانيه های کشورهای جامعه ی عرب را هم امضاء کرد؟
آقای ابطحي! با اين نوشته تان ياد ميرزا آقاخان نوری را زنده مي کنيد که به مهد عليا (مادر ناصرالدين شاه) گفته بود من اين ريشم را مي توانم در ماتحت يک درازگوش هم فرو کنم، و به مقتضای وقتش آبش بکشم و گلابش بزنم. شما هم شده ايد ميرزا آقاخان نوری که به ناصرالدين شاه نوشت: "اين بنده ميرزا تقي خان نيست كه خود، زور داشته باشد و هوايي؛ زور و تسلط چاكر، اعتبار شاه است". حالا هم زور و تسلط شما که راست راست واقعيات را تحريف مي کنيد از اعتبار دوران بيست و چند ساله ی خوش گذشتنتان در مناصب حکومتي است والا سوريه نه آن موقع و نه امروز جز اين که سود خودش را ببرد کاری ديگری نکرده
آقای ابطحي! حق داريد از اين حرف ها بزنيد، شما هنوز هم بيشتر از خيلي از ما مکلاها مي دانيد مردم کوچه و بازار چقدرشان هنوز سواد ندارند اسمشان را هم بنويسند

نظرات

پست‌های پرطرفدار