گزيدگي
اين ايالت کوئينزلند، همين جايي که ما زندگي مي کنيم، از نظر طبيعي زيباترين ايالت استرالياست. برای همين هم هميشه پر از توريست استراليايي و خارجي ست
اما برای ساکنان اين ايالت هزار دردسر طبيعي هم هست که بدترينش گزيدگي حشراته. اين جا راه به راه در فصل های مختلف به مردم هشدار مي دن که مواظب فلان حشره باشين، يکي و دو تا هم که نيستند. البته آدم عادت مي کند به گزش حشرات و تقريبأ بدن مقاوم مي شود مگر حشره اش خيلي بي ناموس باشد مثل ايني که سه روز پيش دستم را نيش زده
از سه روز پيش روی دست چپم ورم کرده و هر چه پماد داشتم رويش ماليدم اما افاقه نمي کند. دکتر هم نرفته ام بلکه بدنم خودش بتواند مقاومت کند و ايمني پيدا کند که فعلأ خبری نيست
حالا اگر بشد بلاخره بايد يک فکر اساسي بکنم برايش

نظرات

پست‌های پرطرفدار