خاتمي اللهي

مملکت استبداد زده ی ما از در و ديوارش استبداد مي ريزه، و چاپلوسي و وارونگي سياسي نشانه های بارزش هستند. حالا اين نمونه ی جديد که من اسمش رو "خاتمي اللهي" گذاشتم داره توسط جناب آقای ابطحي به جامعه معرفي مي شه
آخه مرد حسابي، آقای ابطحي! اين دری وری ها چيه که به اسم خاتمي مي نويسي؟

اولأ، خاتمي بازنشست شده، ولي فقط از جنبه ی اداری، وگرنه همين يک ماه پيش بود که رئيس شورای مرکزی مجمع روحانيون مبارز شد. يعني ايشون همچنان در عالم سياست هست. اگر مي خواست از سياست بازنشسته بشه مي گفت از کار سياسي هم بازنشسته شدم. حالا وضع خاتمي هم شده مثل همين حضراتي که در قم نشستند و بدون اين که کارمند دولت باشند و بازنشسته بشن در تمام امور سياسي دخالت مي کنن. مردم رو بلانسبت خر فرض کردی؟ اگر مي خوای به بقيه ی آقايون اطراف خودتون متلک بگي که چرا بلاخره دست از قدرت بر نمي دارن اقلأ يادت باشه ضريب هوشي مردم اونقدر هست که بفهمن جنابعالي داری مغلطه مي کني

دومأ، جنابعالي انگار چنان توی عالم "خاتمي اللهي" غرق شدی که متوجه نمي شي حتي توصيفي که از بازنشستگي خودت و خاتمي به جامعه مي دی به اندازه ی سر سوزني هم شبيه به مردم معمولي نيست. نوشته بودی که حالا که بازنشسته شدی ديگه وقتشه که ديرتر از خواب بلند شي و سری به اين رفيق و اون دوستت بزني. لابد يکي دو روز ديگه هم همين ها رو درباره ی خاتمي مي نويسي که با مي شينين به شطرنج بازی و گعده کردن. ظاهرأ هم خبر نداری که يک کارمند همون دولت عليه ای که شما هم بهش متصل بودين بعد از بازنشستگي تازه بدو بدو هاش شروع مي شه که با دو سه تا کار روزانه خرج و دخلش رو تا سر ماه به هم برسونه. يعني شما چه تخم دو زرده ای کردين که بازنشستگي تون همراه با ساز و نقاره س اما بقيه با گريه و زاری؟ اقای ابطحي! اين ها رو نمي دوني يا خودت رو به ناداني مي زني؟

انصافأ با اين تعاريفي که از خاتمي به دست مي دی که آب خوردنش چنينه، راه رفتنش چنانه داری آبروی شخصيش رو هم مي بری. ماشاالله آدم داماد دار هم بشه و هنوز رفتارش شبيه به نوجوان ها باشه ديگه نوبره. آقای ابطحي! اگه رفتارت رو مثل نوجوان ها توصيف کردم باعث انبساط خاطرتون مي شه، برای ما ملت اتفاقأ باعث سرشکستگيه که برای هزارمين بار يادمون بيفته که آدم مثلأ کاربدست و انقلابيمون بعد از عمری کار بدستي هنوز بالغ نشده. واقعأ حالا معلوم مي شه برای اصلاحات به چه امامزاده هايي دخيل بسته بوديم

آقای خاتمي! شما که نذاشتي عکست رو به در و ديوار بزنن اقلأ يک نهيبي به اين ایطحي بزن که از شور "خاتمي اللهي" بودنش هر روز درباره ت از اين دری وری ها ننويسه

نظرات

پست‌های پرطرفدار