مسابقه ی هزار سوالي، بلکه هم بيشتر
اين گفته از کيست و در کجا نوشته شده؟
موسيقي سمفونيك دركشورما جا نيفتاده است
از مرتضي حنانه، روی دستنوشته هايش؟
نه
ازفريدون ناصری، پشت جلد کتاب آخرش؟
نه
از کامبيز روشن روان، روی رساله ی کنترپوآن؟
نه
از لوريس چکناواريان، در کنار نت های اپرای رستم و سهراب؟
نه
.
.
از يک نوازنده ی از کار بيکار شده، پشت ويولون شکسته اش؟
نه
از يک دانشجوی دانشکده ی هنرهای زيبا، در تابلوی اعلانات دانشکده؟
نه
.
.
آقا من خسته شدم، مي فرمائيد حتمأ اين ميوه فروش کنار خونه مون گفته؟
نه، اما نزديک شدين
.
.
آقا ما جايزه نخواستيم، جان مادرت جواب رو بگو

نظرات

پست‌های پرطرفدار