داور نبوی بايد جواب ما خوانندگانش را بدهد
داور نبوی حداقل به گردن من حق دارد اما به دليل ارادتي که به او دارم مايلم از او درباره ی دو تا از نوشته هايش توضيح بخواهم
اين نوشته ی اخيرش درباره ی بادامچيان به شدت خلاف همان مسلکي است که خود داور آن را به ديگران تأکيد کرده، حالا مي گويم
اولأ، اسم بادامچيان را از زير آن گفته ها برداريم آنوقت حرف بادامچيان را هر آدم ديگری از ميان دار و دسته ی راستي ها مي توانسته زده باشد. دری وری گويي راستي ها منحصر به بادامچيآن که نيست، ضمن اينکه خيلي از چپي های امروز هم در دوره ی شاه با ندامتنامه از زندان بيرون آمدند بنابراين بادامچيان را بايد گذاشت در کنار همه ی از زندان بيرون آمده های ديگر در دوره ی شاه. اما من چندين بار نوشته ی داور را خواندم و سعي کردم متوجه بشوم در همه ی نوشته ی داور اين موضوع پسر هفت ساله ی بادامچيان و زن سي ساله اش که دائمأ در حال مسافرت به اروپاست چه ربطي به بقيه ی موضوع دارند، واقعأ چيزی دستگيرم نشد
اين دو جمله را از نوشته ی قبلي تر داور بخوانيد: "داشتن رابطه با همجنس، داشتن رابطه با زنان مختلف، خیانت به همسر، انحراف اخلاقی و جنسی، مصرف مواد مخدر و افراط در مصرف مشروبات الکلی نه چیز عجیبی است و نه فرض آن برای یک سیاستمدار بعید است. حتی اگر یک سیاستمدار غیراخلاقی ترین رفتار جنسی را هم داشته باشد این موضوع هیچ ربطی به قابلیت و دیدگاه سیاسی او ندارد". اين ها را داور در زماني نوشت که موضوع همسر چهارم مهاجراني به مطبوعات کشيده شده بود. اما خود داور همين قاعده ی درستي را که به ديگران گوشزد کرد زير پا گذاشت. من حاضرم روزی صد بار به بادامچيان و دار و دسته ی بيشعورش بد و بيراه بگويم اما هيچوقت فکر نمي کنم زندگي خصوصي اش را بايد وسط دايره بريزيم و از آن به عنوان نقطه ضعف استفاده کنيم
دوباره اين نوشته ی داور را بخوانيد: "من نمی فهمم داشتن ضعف اخلاقی برای یک سیاستمدار یا هنرمند چه ربطی به روش و توانایی او دارد. ما ملتی هستیم خاله زنک که دائما حوزه هنر و عقل و اخلاق را با هم قاطی می کنیم و اجازه می دهیم یک قاضی بیمار و باهوش در عرض دو روز یک شخصیت مهم را تبدیل به یک هیچ کند. اگر قرار شود که نقطه ضعف اخلاقی ملاک قضاوت ما در مورد سیاستمداران شود اکثر بزرگان و قهرمانان تاریخ سیاسی را باید بیندازیم توی زباله دانی تاریخ. شما فکر می کنید چه گوارا موجود شریفی بود؟ اگر قرار است هنرمندان فاسدالاخلاق را از تاریخ هنر حذف کنیم باید پیکاسو، سالوادوردالی، میکل آنژو لئوناردو داوینچی از تاریخ هنر حذف کنیم، باور کنید چارلی چاپلین از نظر شخصیتی و نقاط ضعف اخلاقی هزار بار بدتر از مهاجرانی بوده است". داور به عنوان نويسنده ای که مورد احترام و علاقه ی بسياری از ما هست بايد نسبت اين دو نوشته اش را برای ما خوانندگانش روشن کند

نظرات

پست‌های پرطرفدار