کار فرهنگي از مدل راديو-تلويزيون
امروز داشتم با يکي از دوستان و همکاران سابقم در راديو حرف مي زدم. خبر افتتاح يک شبکه ی راديويي جديد به نام "صدای آشنا" رو داد. يادم آمد که چهارده پانزده سال پيش يک برنامه ای در راديو بود به همين نام که برای خارج از کشور پخش مي شد و البته در تهران مي شد اون رو روی موج اف ام شنيد. من هم برای بخش علمي اين برنامه مطلب مي نوشتم و گزارش تهيه مي کردم. سردبيرش "محمد رضا محمدی نيکو" بود که اهل شعر مي شناسنش، از همون موقع هم دوستان صميمي شديم. موضوع جالب در اين برنامه ی صدای آشنا اين بود که ماها از شنوندگان مي خواستيم نظرشون رو با نامه به ما نويسنده ها اطلاع بدن اما هميشه تعجب مي کرديم چرا يک نفر هم نامه نمي فرسته. بعدها متوجه شديم که هر هفته سه چهار تا نامه ای مي اومده اما مستقيمأ سر از جاهای ديگری درمي آورده. خلاصه که اون مجموعه کارش تموم شد و مدت ها خبری از برنامه ی راديويي برای خارج از کشور نبود
حالا امروز که دوباره شنيدم "صدای آشنا" راه افتاده از طريق اينترنت نيم ساعتي به برنامه هاش گوش دادم. خانم مجری داشت با يک واليباليستي گفتگو مي کرد که اسمش فرهاد بود، انگار عضو تيم ملي بود. خانم مجری هر دو سه جمله ای که حرف مي زد به مهمان برنامه مي گفت "به خانمتون سلام برسونين"، يا "خانمتون نمي گه چرا دير مي ياين خونه" انگار مجری و مهمان داشتن با هم سبزی پاک مي کردن و در جز اختلاط هم مي کردن. بعدش هم در برنامه ی بعدی خانم نشيبي (نشيبا) يک مطلبي رو درباره ی رمان "جای خالي سلوچ" و "محمود دولت آبادی" مي خوند، از همين مطالبي که هزارها نمونه ش توی اين چندين سال از شبکه های راديويي ديگه پخش شده. حقيقتش از بس توی اين چند ساله در و پيکر راديو-تلويزيون رو به روی افکار نو بستن ديگه به سختي ميشه حرف نو در برنامه های راديو-تلويزيوني پيدا کرد
البته اين شبکه راه انداختن ها هم دليلش کار فرهنگي نيست. دليلش اينه که تمام فرکانس های راديويي و تلويزيوني اشغال بشن تا اگه روزگاری سر و کله ی راديو و تلويزيون خصوصي در ايران پيدا شد جای خالي در فهرست فرکانس ها پيدا نشه، به عبارت بهتر راديو تلويزيون های خصوصي پا نگيرن و طبيعيه که برای همه ی امکانپذير نيست که برن برای راه اندازی يک شبکه ی راديويي يا تلويزيوني يک خط ماهواره ای اجاره کنن، به اين ترتيب انحصار صدا و سيما سر جای خودش مي مونه. گرچه اين ها آب در هاون کوبيدنه اون هم با اين سرعتي که تکنولوژی داره پيش مي ره

نظرات

پست‌های پرطرفدار