خلع يد احمقانه
اين مهدی زارع (حالا در واقع دکتر مهدی زارع) که نيک آهنگ درباره ش نوشته در سال هايي که داشت فوق ليسانسش رو مي خوند يک مقاله ای در کنفرانس دانشجويي عمران که در صنعتي شريف برگزار مي شد ارائه کرد که تقريبأ مو به تن آدم سيخ مي شد. موضوع مقاله ش درباره ی سد لار و گرفتاری های دور و برش بود. من اون موقع برای راديو برنامه ی علمي تهيه مي کردم. بيرون از محل برگزاری کنفرانس با مهدی زارع مصاحبه کردم، بعدش گفت بذار يک عکس ماهواره ای از سد لار بهت نشون بدم. عکس عبارت بود از يک فرو رفتگي بسيار بزرگ در نزديکي های سد لار که نشون مي داد وضعيت اطراف سد به شدت ناپايداره. حتمأ هم که مطلعيد که بعد از خلع يد از شرکت الکساندر-گيبس در اول انقلاب بدون اينکه مطالعات بستر سد تمام بشه کل سد تحويل ايران شد و شرکت الکساندر-گيبس هم بساطش را جمع کرد و رفت (البته بعدها به خاطر ابزار و وسايلي که توی ايران باقي گذاشته بود از ايران شکايت کرد و غرامت هم گرفت). بعدأ معلوم شد که مطالعات ناکافي بوده و سد نمي بايستي آبگيری مي شده که شده. حالا در بيست و پنج سال گذشته حجم بسيار عظيمي سيمان به کانال های (گالری ها) زير سد که دائم پديدار مي شن تزريق مي شه و کاری از پيش نمي ره

نظرات

پست‌های پرطرفدار