تبليغ برای کدوم يکي؟

معلوم نيست خاتمي توی
اين عکسي که حسن سربخشيان گرفته داره برای کي مثلأ تبليغ مي کنه؟ برای مهرعليزاده، يا برای شرکت نايکي؟

نظرات

پست‌های پرطرفدار