ماه گرفتگي

اگر اهل نجوم هستيد و ديشب، يعني 28 آگوست، ماه گرفتگي را نديديد اين هم سه قطعه عکس از گرفت ِ ماه در آسمان بريزبن.


نظرات

پست‌های پرطرفدار