با قسم روزنامه را تعطيل کرديد با دم خروس چه کار مي‌کنيد؟

اين را برای حضرات هيأت نظارت بر مطبوعات و بلکه آدم‌های ديگر که مسئولند مي‌نويسم.

اين که يک خانم شاعره‌ای به چه عقيده‌ای شخصي پايبند است به هيچ روزنامه‌نگاری ربط ندارد اما اگر عقايد شخصي آدم‌هايي که طرف مصاحبه‌ی روزنامه‌نگاران هستند مي‌تواند موقعيت اجتماعي روزنامه‌نگاران يا وضعيت نشر يک نشريه را به خطر بيندازد پس لطفأ ميزان خطر اين را هم که مي‌نويسم حساب کنيد.

آقای رئيس جمهور ايران اخيرأ با جناب هوگو چاوز تبديل شده‌اند به يک روح در دو بدن. به مناسبت همين وصلت ايدئولوژيک هم جمهوری اسلامي دارد همه جور سرمايه‌گذاری در کشور ونزوئلا مي‌کند.

سال گذشته دولت آقای هوگو چاوز برای اولين بار در تاريخ ونزوئلا از راهپيمايي روز جهاني‌ همجنسگرايان در کاراکاس حمايت کرده و اين در حالي بود که کليسای کاتوليک ونزوئلا عليه اقدام دولت بيانيه داده بود. ضمن اين که همين جناب چاوز دو بار پيشنهاد تغييرات در قانون اساسي برای گنجاندن حق ازدواج همجنسگراها را داده بوده که هر دو بار با مخالفت کليسا روبرو شده و هر بار هم ايشان از عقايد اهل کليسا با تأسف ياد کرده. اما اين بار برای برگزاری رفراندوم اطلاعيه داده.

معاون ايشان، Jose Vicente Rangel، سال گذشته روز 28 دسامبر که مي‌شود 8 ماه پيش در جمع همجنسگرايان ونزوئلا که اسمش هم GLBT است سخنراني فرموده‌اند و حمايت قاطع دولت و رئيس جمهور، همين برادر هوگو چاوز را از رفراندوم برای رسميت ازدواج همجنسگرايان را اعلام کرده‌اند. شهردار کاراکاس هم برای اولين بار در ونزوئلا تمام امکانات شهری منجمله نيروی پليس را برای برگزاری بدون دردسر راهپيمايي روز جهاني‌همجنسگرايان را در اختيارشان قرار داد. چرا؟ چون شهردار فعلي کاراکاس هم کانديد سال 2008 برای مقام شهرداری اين شهر است.

حالا البته اين هم شنيدني‌ست که از زمان روی کار آمدن هوگو چاوز يک تشکيلات حقوقي از طرف دولت در ونزوئلا درست شده که اسم آن Lambdaست. اين تشکيلات به همجنسگرايان ونزوئلايي خدمات پزشکي و جراحي و مشاوره ارائه مي‌دهد و به طور مشخص هر هفته از طرف دولت برای رتق و فتق امور همين تشکيلات يک جلسه‌ دارند.

حالا درست است که مي‌خواهيد روزنامه‌ها را به هر قيمتي ببنديد اما اگر بنا بر اين مدل تعطيل کردن‌ها باشد همين الان بايد در سفارت ونزوئلا را هم تخته کنيد. چطور جناب هوگو چاوز مي‌تواند راه به راه بيايد ايران و شما هم نپرسيد چطور است که مي‌خواهد رفراندوم برگزار کند اما يک مصاحبه با يک آدمي که عقيده‌اش هيچ ربطي به روزنامه و خبرنگارش نداشته تاوانش مي‌شود تعطيلي؟ يعني اهل سفارت‌تان در کاراکاس از در سفارت بيرون نمي‌روند که خبرهای آن‌جا را بدهند بهتان؟

هوگو چاوز دارد برای حقوق همجنسگراها رفراندوم برگزار مي‌کند، خيلي هم انقلابي‌ست برای اين کار، شما اگر خيلي نگران هستيد چرا ايشان را راه مي‌دهيد توی مملکت؟ چرا در ونزوئلا سرمايه‌گذاری مي‌کنيد؟

حالا با قسم حضرت عباس روزنامه را تعطيل کرديد با دم خروس چاوز چه کار مي‌کنيد؟

نظرات

پست‌های پرطرفدار