سه روز با پلنگ صورتي

برای سه روز نيستم. يعني قرار است اينجانب با يک نفر ديگر برويم و درباره‌ی کارهای تحقيقاتي‌مان حرف بزنيم. آن يک نفر ديگر خوب است کي باشد؟ همين جناب مستطاب پلنگ صورتي. ديروز که در حال آماده کردن نوشته‌های‌مان بوديم پلنگ آقا همينطور در حال قهقهه زدن بود. احتمالأ يک رابطه‌ای بين سلول‌های عصبي با جوک و اين‌ها پيدا کرده و مي‌خواهد درباره‌ی همين هم حرف بزند. فعلأ تا سه روز ديگر.

نظرات

پست‌های پرطرفدار