شکنندگي
ده يازده سال پيش اسماعيل ميرفخرايي (که من افتخار شاگردیش رو داشتم و دارم) بعد از تموم شدن ضبط يکي از برنامه های "گفتگو" در راديو همينطور که توی اتاق ما نشسته بود داشت از وضع راديو- تلويزيون گله مي کرد، مي گفت (چيزی به اين مضمون) که: من چند بار خواستم برم بگم بابا اين برنامه های مذهبي ی که از راديو و تلويزيون پخش مي کنين اينقدر بد و بي کيفيت هستن که مردم رو فراری مي دن، ما که هنوز اونقدر دانشمند توی مملکت نداريم که اين مردم از دست مذهبي ها بيفتن توی دست دانشمندها، اقلأ همين برنامه های مذهبي رو درست بسازين مردم فراری نشن. به قول خودش کسي که گوشش به اين حرف ها بدهکار نيست بخصوص از زبان آدم های اون دوره که همه از دم ضد انقلاب محسوب مي شن. حالا بعد از اين سال ها صحت حرف های ميرفخرايي دست کم برای من کاملأ ثابت شده. حالا که جامعه خسته س و به يک نفس تازه نياز داره اون هايي که مي تونستن اون نفس تازه رو به جامعه بدمند وجود ندارن

نظرات

پست‌های پرطرفدار