اعلام پايان مزايده
اکنون که به ميمنت و مبارکي تکليف برنده ی مزايده مشخص شد جا دارد مراتب سپاس بيکران خود را به ساير متقاضيان اعلام کنيم که هر کدام در حد اجازه و وظايف محوله توانستند علاوه بر ابراز نظرات گوناگون برای مدت کوتاهي ملت ايران را مسرور و بالاخص صندلي را به حد کفايت برای صاحبش گرم نگه دارند، لذا از دارندگان فيش ثبت نام در مزايده خواهشمند است از امروز در اطراف صندلي مذکور تجمع نفرمايند

نظرات

پست‌های پرطرفدار