آقای دکتر حرفتان متناقض است
به نظر من که ديگه حرف زدن از انتخابات موضوعيت نداره اما اين حواشي ی حرف های شرکت کنندگان در اين مسابقه ی بي مزه هنوز جالبه. مثلأ، دکتر معين در نوشته ی اخيرش درباره ی علت استعفای دومش به موضوع استقلال دانشگاه ها و مانع تراشي مخالفان اشاره مي کنه و مي گه: "اگر سپردن كار دانشگاه به خود دانشگاهيان يك امتياز بزرگ اين روند و يك حركت رو به جلو بود، ...، پس به من حق بدهيد كه حتي حاضر باشم مقام و موقعيت و بلكه حقوق و حتي آبروي خود را هم براي اين مسئوليت سنگين و خطير و سرنوشت‌ساز فدا كنم". و دست آخر منظورش رو اين جور عنوان کرده که: "مدعي بوديم كه نخبگان و فرهيختگان دانشگاهي شايستگي دارند كه خودشان دانشگاه را اداره كنند و نياز به قيم نداشته باشند؛ خواه اين قيم دولت باشد، يا شوراي انقلاب فرهنگي يا هر فرد يا نهاد ديگري". ولي دکتر معين پيش از استعفاش دست به کاری زد که هنوز باعث تعجب اون هاييه که خود دکتر معين ازشون به عنوان حمايت کنندگان ايشون برای موضوع استقلال دانشگاه ها نام مي بره. تغيير دکتر پورجوادی از مديريت مرکز نشر دانشگاهي با دستور معاون وزير در دوران وزارت ايشون از اون حرف های متناقض معينه. اتفاقأ اين کار همونيه که معين خواسته ازش برحذر باشه. همون موقعي که اين تغيير انجام شد خيلي از نوشته های مخالفان چنين حرکتي که اتفاقأ از روزنامه نگاران و دانشگاهيان اصلاح طلب بودن نشون از اون داشت که معين تحت تأثير دکتر منصوری، معاون پژوهشي ی خودش، دست به تغيير پورجوادی زده و عمدتأ گلايه از اين بود که چرا معين جانشين آدم به درد بخوری مثل پورجوادی رو با نظر اعضای مرکز نشر تعيين نکرده. به گفته ی پورجوادی قرار هم بوده چنين کاری صورت بگيره اما يکباره صبح حکم آدم جديد، دکتر فريد مر، رو دادن دستش. جناب دکتر معين انتخابات که هيچ، ولي اين حرف شما با ادعايي که برای استعفاتون نوشتيد اونقدر در تناقضه که آدم به بقيه ی حرفاتون هم شک مي کنه

نظرات

پست‌های پرطرفدار