آيا قديم ترها خبری نيست؟
گفتگوی ابطحي با سايت آفتاب و بخصوص اينکه خواستار روشن شدن تاريکي های سياسي ی دوران رفسنجاني شده رو نبايد به حساب رک گويي ی ابطحي گذاشت. دليلش رو مي گم. به نظر من يک دليلش اينه که فضای سياه و سفيد درست کنه و خاتمي رو در مقابل رفسنجاني در بخش سفيد قرار بده و از اين بابت نظر مردم رو به کانديداهای اصلاح طلبان جلب کنه، خوب از جنبه ی رقابتي چيز بدی هم نيست. اين جور گفتمان ها مي تونه يک جور دلهره هم برای کانديداها درست کنه که حالا مردم حرف نمي زنن دليل نمي شه که نتيجه بگيريم گرفتاری ها همه حل شدن. اما اين که اين حرف دليل رک گويي ی ابطحي نيست در اينه که حالا اگر رفسنجاني رو در بخش سفيد بذاريم- يعني همون کاری که هوادارانش سعي مي کنن انجام بدن- اونوقت اون کسي که در بخش سياه قرار مي گيره کيه؟ يعني بايد رفسنجاني رو با روسای جمهوری قبليش مقايسه کنيم. آيا ابطحي همين حرف رو درباره ی خامنه ای هم مي زنه؟ اگر نمي تونه يا نمي خواد بزنه بايد اقلأ به مردم حق بده که فکر کنن حرف زدنش درباره ی رفسنجاني هم از اساس بر پايه ی رآی جمع کردنه و نه افشای حقايق يا سنگ مردم رو به سينه زدن. نميشه با ظرف کثيف آب جا به جا کرد و ادعا کرد آبي که جا به جا شده تميزه

نظرات

پست‌های پرطرفدار