مستند شرق-قوچاني نامه
ديشب شبکه ی اس بي اس مستندی درباره ی روزنامه ی شرق پخش کرد. گرچه کارگردان بنا داشت اين روزنامه رو به عنوان ثمره ی مجاهدت های روزنامه نگاران اصلاح طلب معرفي کنه اما کل مستند حول محور محمد قوچاني و حرف های واقعأ عاميانه ی او دور مي زد. شخصيتي که دست کم خود من از قوچاني در همکاری های مطبوعاتي با او ديده بودم بسيار فاخرتر از اين بود. واقعأ قوچاني اينهمه تغيير کرده؟ لحن حق به جانبش که آدم رو دلزده مي کرد و مرکزيتي که برای خودش در مبارزات روزنامه نگارانه قائل مي شد کاملأ با قوچاني ی سياسي نويس فرق داشت. سحر نمازي خواه (که هنوز برای من بسيار محترم است) در يک جای مستند به دوربين مي گفت: بعد از ريزش های روزنامه نگاران که به دنبال تعطيلي ی روزنامه ها رخ داد حالا معلوم شده اون هايي که اهل کار بودن و در واقع همه ی سرمايه ی روزنامه نگاری ی ايران هميني هست که اينجا يعني توی روزنامه ی شرق جمع شدن. بي انصافي ی مطلق درباره ی بقيه ی روزنامه نگاراني که در داخل کشور کار مي کنند. روزنامه ی شرق بسيار روزنامه ی خوبي هست اما مي خواين بشمارم چقدر گاف دادن تا حالا؟ انگاری بر و بچه های شرق افتادن توی هچل خود بزرگ بيني. اين مستند رو اگر خودشون هم ببينن مطمئنم از تصويری که از خودشون به نمايش گداشتن ناراحت مي شن. ابک که ديگه واقعأ جو فيلمبرداری گرفته بودش. بابا اين که نشد يک دفعه هوايي بشين. عجيب بد بود اين مستند. درباره ش مي نويسم چون همون موقع نمايش يادداشت بر مي داشتم.

نظرات

پست‌های پرطرفدار