آقای بليکس هنوز بس نشده؟
اين هانس بليکس که اين روزها به عنوان رئيس سابق هيأت بازرسان تسليحاتي سازمان ‌‏ملل ‌‏متحد در عراق شناخته مي شه قبل از محمد البرادعي رئيس آژانش بين المللي انرژی اتمي بود. در دوره ی رياست جمهوری رفسنجاني به طور مرتب به ايران سفر مي کرد. اونقدر در سازمان انرژی اتمي ايران به عناوين مختلف هديه دريافت مي کرد و به کيش سفر مي کرد که يک آدم خوش ذوق در همون تشکيلات مي گفت کم کم بهش تابعيت ايراني هم مي دن. من باهاش حرف زدم به قصد يک مصاحبه برای يکي از روزنامه ها ولي اونقدر از برنامه های اتمي ايران تعريف و تمجيد بي پايه و اساس کرد که خنده م گرفته بود. به خنده بهش گفتم من مي تونم به روزنامه های خاصي که توی ايران داريم بگم مي تونن با شما مصاحبه کنن ولي من از اهل دانشگاه در ايران شرمنده مي شم اگر اين مصاحبه رو چاپ کنم. حالا اين حرف جديدش رو بخونين که گفته: "غني‌‏سازي حق ايران است، بايد ضمانت‌‏هاي امنيتي براي عدم حمله به ايران ارائه شود"، خدائيش انگاری يکي از اعضای مجمع تشخيص مصلحت اين حرف رو زده. واقعيتش اينه که اگر چنين حرفي رو آدمي مي گفت که فلان جاش کثيف نبود مي شد گفت حرف حسابه اما اين حضرت اونقدر پر و پيمون مورد رسيدگي قرار گرفته که ديگه جايي برای باور کردن حرفاش باقي نذاشته. تازه هانس بليکس يکي از چندين آدميه که در جهان خارج از صدقه ی سر پول های يا مفت ايران به درجه ی مجيز گويي نائل شدن. عزيز دلمون جناب تازه مسلمان روژه گارودی هم که معرف حضورتون هست. رحمان نظام اسلامي، مجری برنامه صبح بخير ايران در شبکه ی يک، توی مصاحبه ی زنده با گارودی بهش مي گفت رجاء گارودی

نظرات

پست‌های پرطرفدار