خوزستان


دارم با لپ تاپ رضا گنجي مي‌نويسم ولي ديگه از فردا به سبك عصر حجر وبلاگ رو مي‌نويسم تا برسم به دنياي مدرن. اين آقايون يكي‌شون رضا هست اون يكي محسن راستاني. ديگه خوزستان ايتاليا رو برداشته. ولك همه دوربين به دست. ما يا بايد ري‌بن بزنيم يا بايد دوربين دستمون باشه.


نظرات

پست‌های پرطرفدار