جمعه برای زندگی"جمعه برای زندگی" امروز هم آمد.

امروز وسط سه چهار تا کار فکر می‌کردم که يک تغييراتی به اين "جمعه برای زندگی" بدهم که بوی کهنگی نگيرد. البته در يک ماه آينده يک کمی ممکن است از اين کارها نشود کرد ولی به زودی تغييرات رخ خواهد داد. فکر می‌کنم بهتر از اين بشود.

خوب امروز دو تا ويدئو در صفحه "جمعه برای زندگی" می‌بينيد و می‌شنويد. اولی‌اش را رضا گنجی معرفی کرده که فکر کردم ببينيد. خيلی بامزه‌س و لابد از دل بعضی‌ها هم خبر می‌دهد. بعد هم نوشته‌های امروز را دو قسمت کرده‌ام که باز منبعد که تغييرات رخ بدهد يک کمی هم اينطوری خواهد بود.

اين از موسيقی اولپيام هاديان: سفرنومچه اروپا، قسمت دوم

محمد خواجه‌پور: کاربردها، نتيجه گيری‌ها

Katiana Murillo: Nature on the skin


و اين هم موسيقی دوم که اگر اهلش باشيد يک کمی عرق خودتان را درمی‌آوريد:

سونيا پورعظيمی: اسمش از خودش ترسناک‌تره

سعيد ضيايی: موومبر

پرشين سعيد واقفی: جام جهانی 2010

نظرات

پست‌های پرطرفدار