اس ام اس و باقی قضايا

يعنی من دارم می‌ميرم از خنده. وقتی يک ملتی شاد باشند با هزار تا حکومت مذهبی و بگير و ببند هم باز کار خودشان را می‌کنند. حالا يعنی انصافأ چيزی مونده ما ايرانی‌ها باهاش نرقصيده باشيم؟


نظرات

پست‌های پرطرفدار