يک هفته با پژواک

از اين هفته يک برنامه‌ی تازه‌ی راديويی می‌شنويد. اسم اين برنامه "يک هفته با پژواک" هست چون مجری برنامه پژواک صمدانی‌ست. خبرهای فرهنگی- هنری، اتفاقات تازه در استراليا، گپ زدن با آدم‌های جور و واجور، رستوران‌ها و غذاها و خيلی چيزهای ديگر را منبعد در اين برنامه می‌شنويد. وعده‌ی اين برنامه را قبلأ داده بودم و يک هفته تأخيری که پيش آمد مربوط به کارهای زياد خودم بود که فرصت تدوين برنامه را پيدا نکرده بودم. ولی از امروز هر روز شنبه می‌توانيد "يک هفته با پژواک" را بشنويد.

يک وقتی می‌نويسم من و پژواک چطور با هم آشنا شديم. يک کمی تاريخی‌ست.

خوب برنامه‌ی امروز را فقط مقدمه‌ی کوتاهی از برنامه‌ست و يک کمی اگر صداها ايراد دارد مربوط می‌شود به ضبط صوت و ميکروفن.

يک خبر جالب‌تر هم اين است که همين روزها يک برنامه‌ی راديویی ديگر هم می‌شنويد که خبرنگاران آزاد از اين طرف و آن طرف دنيا برای يک کار گروهی تهيه کرده‌اند. اگر دوست داريد به گروه خبرنگاران آزاد ملحق بشويد ايميل من آن بالای صفحه هست. با موبايل‌تان هم که بتوانيد صدای‌تان را ضبط کنيد کافی‌ست. همان را با ايميل بفرستيد تا وارد گروه بشويد.

و "يک هفته با پژواک" اين هفته.

فايل برای دانلود.

تمام حقوق گفتار اين اثر به پژواک صمدانی و حقوق تدوين راديويی آن به همايون خيری تعلق دارد


استفاده از اين اثر بدون اجازه ممنوع است


نظرات

پست‌های پرطرفدار